Без рук без сокири а зроблена хатина

Загадка про гніздо

Без рук, без сокири,
А зроблена хатина.

Відповідь на загадку: Гніздо


Без рук без сокири а зроблена хатина