Без рук без сокири а зроблена хатина


Загадка про гніздо

Без рук, без сокири,
А зроблена хатина.

Відповідь на загадку: ГніздоБез рук без сокири а зроблена хатина