Десь у гаю родилася

Загадка про скрипку

Десь у гаю родилася,
У хаті опинилася;
Була німа і нежива, –
Тепер говорить і співа.
Хто з нею добре знається,
До того обзивається;
А хто не в лад її бере –
Аж по душі вона дере.

Відповідь на загадку: Скрипка


Десь у гаю родилася