Двома вузликами


Загадка про очі

Двома вузликами
Все поле засіє.

Відповідь на загадку: Очі, поглядДвома вузликами