Межи двома дубками


Загадка про терницю

Межи двома дубками
Січе заєць зубками.

Відповідь на загадку: Терниця або пилкаМежи двома дубками