Питалася швидка свірка


Загадка про мишу

Питалася швидка свірка,
Чи є хапко вдома.

Відповідь на загадку: Миша і кітПиталася швидка свірка