Соснова основа а липове піткання


Загадка про решето

Соснова основа,
А липове піткання.

Відповідь на загадку: РешетоСоснова основа а липове піткання