Тиндиличка невеличка а тиндилик як патик


Загадка про сороку

Тиндиличка невеличка, а тиндилик – як патик.

Відповідь на загадку: СорокаТиндиличка невеличка а тиндилик як патик