Ходить по городу


Загадка про овець

Ходить по городу
Кожух та свитина.

Відповідь на загадку: ВівцяХодить по городу