Як був мал в штири дуди грав

Загадка про вола

Як був мал, в штири дуди грав.
Як вирос, гори – доли перевертав.
А як вмер, то і в церкві бував,
І в корчмі гуляв.

Відповідь на загадку: Віл


Як був мал в штири дуди грав