Загадаю загадку

Загадка про грубу

Загадаю загадку:
Тиндиричок на всю громадку.

Відповідь на загадку: Груба


Загадаю загадку