Напишіть ім'я


Загадка про собаку

Напишіть ім'я
Нашого ліпшого приятеля і оборонця
Трьома буквами.

Відповідь на загадку: ПесНапишіть ім'я