Тече тече не витече


Загадка про річку

Тече, тече – не витече.
Біжить, біжить – не вибіжить.

Відповідь на загадку: РічкаТече тече не витече