Товстий гнат


Загадка про буряк

Товстий Гнат –
При землі не знать.

Відповідь на загадку: БурякТовстий гнат